SOŁECTWO

MIEJSCE PIASTOWE

- miejsce_piastowePowierzchnia: 732 ha

Liczba ludności: 2055

  • kobiety: 1073
  • mężczyźni: 982
Podobny obraz

Sołtys: Piotr Frydrych

tel. 509 668 363

Godziny przyjęć – pod telefonem

 

Rada Sołecka:

  1. Iwona Pytel
  2. Wojciech Urynowicz
  3. Jerzy Kaliniak
  4. Marek Kosztyła
  5. Piotr Rajnik
  6. Łukasz Szymkowicz
  7. Wojciech Kilar

 

Miejsce Piastowe

Miejsce Piastowe położone jest 6 km na południe od Krosna. Ślady człowieka na tych terenach sięgają okresu paleolitu i neolitu, czego dowodem są liczne znaleziska i wykopaliska. Były tu także wpływy rzymskie. W VIII w. ziemie te zamieszkiwało plemię Lędzian. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1358 r., gdy król Kazimierz Wielki nadał miejscowości „Miestce” akt lokacyjny według prawa niemieckiego. Nazwa wsi „Meszcze” na przestrzeni wieków ulegała zmianie. Od 1423 roku do połowy XV wieku Miejsce było we władaniu Jana Grzymały z Pieczeniegów, burgrabiego krakowskiego i podkomorzego sanockiego. W 1427 roku wiódł on spór sądowy z dziedzicami Iwonicza – Boczkiem i Benaszem o łąkę Corslag, zakończony arbitrażem. W latach 1474-1475 miał miejsce najazd wojsk węgierskich, w czerwcu 1624 r. przeszły przez Miejsce hordy tatarskie, biorą w niewolę licznych mieszkańców. W czasie najazdu Rakoczego w 1657 r. została spalona plebania i część wsi. Miejsce Wymienione w aktach wizytacyjnych bpa Wacława Sierakowskiego z 1569 r. 28 marca 1892 r. bł. ks. Markiewicz, mając już za sobą 50 lat życia pełnego poświęcenia, miłości i ubóstwa, przyjechał i założył tu Zgromadzenie Michalitów. Pod koniec 1893 r. zakłada dla biednych dzieci „Zakład ks. Bosko w Miejscu”. W 1897 r. na wniosek bł. ks. Bronisława Markiewicza Sejm Galicyjski ustalił nazwę „Miejsce Piastowe”. Groźny pożar we wsi miał miejsce w sierpniu 1892 r. Wówczas cały swój dobytek straciło 57 zamożniejszych gospodarzy. Szalejące epidemie cholery w 1831 r. i 1845 r. przyczyniły się do powstania cmentarza cholerycznego, na którym pozostał kamienny krzyż. Miejscowość znana jest głównie z sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Markiewicza z figurą Matki Bożej z końca XIX w. W każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października przybywają tu pielgrzymi na nabożeństwa fatimskie, które są celebrowane przez zaproszonych biskupów.

Skip to content